بیمارستان شهید سردار سلیمانی- مدیر عامل
. .

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 
سرپرست بیمارستان
سرکار خانم دکتر آرزو فلاحت کار
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48736.116538.fa
برگشت به اصل مطلب