بیمارستان شهید سردار سلیمانی- کلینیک تخصصی
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/27 | 
کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی :

مسئول بخش: خانم حسامی

نوبت دهی از طریق دستگاه نوبت دهی به صورت حضوری و در صورت امکان پس از تریاژ
موقعیت در طبقه همکف
مراقبت های قابل ارائه در این بخش شامل موارد زیر می باشد :
نوار مغزی(EEG)
نوار عصب عضله(EMG)
تست ورزش (ETT)
اکو قلب
نوار قلب
انواع تستهای پاپ اسمیر و پایپ
شست و شوی گوش
اتاق امن شیردهی برای مادران عزیز و شیرخواران آنان در طبقه همکف در قسمت درمانگاه بیمارستان وجود دارد که مکان یابی آن با نوار آبی آسمانی مشخص می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48686.116614.fa
برگشت به اصل مطلب