بیمارستان شهید سردار سلیمانی- کلینیک تخصصی
برنامه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهید سردار سلیمانی شهر قدس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/5 | 
برنامه درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهید سردار سلیمانی شهر قدس (فروردین ماه)
 


نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48686.113024.fa
برگشت به اصل مطلب