بیمارستان شهید سردار سلیمانی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/5 | 
تلفن مستقیم : ۴۶۱۴۹۰۹۸-۰۲۱

ویا ۴۶۱۴۹۳۶۳-۰۲۱ داخلی ۱۱۶
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48684.113064.fa
برگشت به اصل مطلب