بیمارستان شهید سردار سلیمانی- مددکاری اجتماعی
شماره داخلی : ۱۰۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 
سرکارخانم گوهر طاهری
کارشناس مددکاری اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48670.116555.fa
برگشت به اصل مطلب